London Stadium

Khai trương:
2012
Sức chứa:
66000
Địa chỉ:
Queen Elizabeth Olympic Park, London E20 2ST, UK
Tắt [X]